SERING DIBACA

HANCURKAN SYIAH AGAMA BATIL

HANCURKAN SYIAH AGAMA BATIL

ORNG2 SYIAH MNGATAKAN

Abubakar dan Umar bahkan Ummulmukminin Rodiallahu'anhum bertempat dineraka padahal allah berfirman

Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam)
dari golongan muhajirin
[ yaitu :abubakar umar dan para shahabat termasuk ummul mukminin ]
dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.(attaubah:100)

SEDANG ORANG2 YG MNGATAKAN MEREKA SESAT MK ALLAH AKAN MEMASUKKAN MEREKA KEDLM NERAKA JAHANNAM

"Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mu`min,[ yaitu :abubakar umar dan para shahabat termasuk ummul mukminin ] Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali."(annisa:115)

ORANG SYIAH MNGATAKAN ALQUR'AN TELAH DIPALSUKAN OLEH ABUBAKAR DAN UMAR DAN ADA SEBAGIAN SURAT YG DISEMBUNYIKAN
PADAHAL ALLAH BERFRIMAN

"Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Qur`an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya" Qs.al hijr:9

AFWAN BAGI SELURUH ANGGOTA YG TERKENA FAHAM SYIAH HARAP SEGERA BERTAUBAT SBLM KEMATIAN ITU DATANG

0 komentar: